Kompetens

Att tala

Att tala är ett språks bas. Du kommunicerar med alla. Din samtalspartner förstår dig och pratar tillbaka. På jobbet, i affären, med grannarna, på tåget, överallt.

Om du övar mycket, kommer du att märka att du blir bättre. Din språkfärdighet blir mer flytande, ditt ordförråd blir större och din allmäna uttryckningsförmåga utvecklas.

Att lyssna

Att lyssna är väsentligt för att kunna lära sig och förstå ett språk ordentligt. I början kan det vara svårt men till slut klarar sig alla. Man börjar med korta, enkla fraser. Med tiden blir dessa  längre och på så sätt förstår man mer och mer.

Att skriva

Att skriva är viktigt. Man måste kunna uttrycka dig bra skriftligt. Till exempel i en ansökan eller ett brev till en myndighet. Även när det gäller e-post och sms är det viktigt att du skriver bra.

Att läsa

Att läsa är roligt! Du kan läsa tidningar, textningen på TV och fina och intressanta böcker. Men även om man bara behöver fylla i ett formulär, måste man kunna förstå dess innebörd.

Utveckla din kärlek för holländska med oss.