Tidsperiod

Tidsperiod

Hur länge en kurs dröjer beror på din nivå. I genomsnitt tar det 30 lektioner att gå från en nivå till en annan. Men det är som sagt genomsnitt. Det kan ta längre eller kortare tid att behärska den språknivå man vill uppnå.

Rad lektioner

Det finns även möjlighet att ta en rad lektioner (10). I dessa lektioner behandlar vi speciella delar av nederländskan som du skulle vilja förbättra. Till exempel uttalet av tvåteckenljuden (‘oe’, ‘ui’, ‘ei’, o.s.v.), ordföljd eller de olika funktionerna av ordet ‘er’. Dessa lektioner kräver att du redan har en viss behärskning av nederländska.

Utveckla din kärlek för holländska med oss.