Cursusduur

Duur van de cursus

Hoe lang de cursus duurt, is afhankelijk van je niveau. In gemiddeld 30 lessen ga je van het ene naar het andere niveau (dus bijvoorbeeld van A1 naar A2 of van B1 naar B2). Let op: dit is een gemiddelde. Het kan dus ook korter of langer duren.

Serie lessen

Je kunt ook een serie van bijvoorbeeld vijf of van tien lessen volgen. Vereiste is wel dat je het Nederlands al op een bepaald niveau beheerst. In deze lessen behandelen we een aspect van het Nederlands dat je wilt verbeteren. Bijvoorbeeld de uitspraak van de tweetekenklanken (‘oe’, ‘ui’, ‘ei’, enzovoort), de volgorde van de woorden in de zin of de verschillende functies van het woord ‘er’.

Intensieve cursussen

In een intensieve cursus leer je in een kortere tijd NT2.

Je kunt daarnaast een bepaald onderdeel van het Nederlands leren. Hierbij valt te denken aan het lezen van specifieke teksten, het luisteren naar complexere fragmenten of het oefenen met bijvoorbeeld grammaticale kwesties als inversie en bepalingen.

Intensieve cursussen kunnen op alle niveaus worden gegeven.

Je hebt vaker les, twee of drie keer per week en je krijgt meer huiswerk. Je moet dus harder werken maar een intensieve cursus geeft vaak ook sneller resultaat.

Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. – Johan Daisne